Giỏ hàng

Sale

Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main

Chỉ từ:  29.000

– Linh kiện quạt Memo DL05

– Linh kiện quạt Memo DL16

– Linh kiện quạt Memo DL10

– Linh kiện quạt X12 Plus

– Linh kiện quạt X12 Pro Max

– Đệm Silicone quạt X65

– Đệm Silicone quạt X65 Ultra

– Đệm Silicone quạt Memo DL05

– Đệm Silicone quạt Memo DL06

– Đệm Silicone quạt Memo DL10

– Đệm Silicone quạt Memo DL16

– Tấm đồng mặt lưng quạt Memo DL05

– Tấm đồng mặt lưng quạt Memo DL10

– Tấm đồng mặt lưng quạt Memo DL16

– Main và cảm biến nhiệt quạt Memo DL05

– Main và cảm biến nhiệt quạt Memo DL10

– Main và cảm biến nhiệt quạt Memo DL16

Chia sẻ

Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 / X65 Ultra bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main

Shop có linh kiện quạt lẻ dùng cho các dòng quạt tản nhiệt điện thoại sò lạnh

– Linh kiện quạt Memo DL05

– Linh kiện quạt Memo DL16

– Linh kiện quạt Memo DL10

– Linh kiện quạt X12 Plus

– Linh kiện quạt X12 Pro Max

– Đệm Silicone quạt X65

– Đệm Silicone quạt X65 Ultra

– Đệm Silicone quạt Memo DL05

– Đệm Silicone quạt Memo DL06

– Đệm Silicone quạt Memo DL10

– Đệm Silicone quạt Memo DL16

– Tấm đồng mặt lưng quạt Memo DL05

– Tấm đồng mặt lưng quạt Memo DL10

– Tấm đồng mặt lưng quạt Memo DL16

– Main và cảm biến nhiệt quạt Memo DL05

– Main và cảm biến nhiệt quạt Memo DL10

– Main và cảm biến nhiệt quạt Memo DL16

* Bạn lưu ý chọn đúng phân loại khi đặt hàng

Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, MainLinh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main

Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main Linh kiện thay thế cho quạt Memo DL05 / DL10 / DL16 / X12 Plus / X12 Pro Max / X65 bao gồm cánh quạt, đệm silicone, Main

Vì là hàng chính hãng của MEMO và X nên mọi chi tiết đều vừa khít dễ dàng lắp đặt

#memodl05

#memodl06

#memodl10

#memodl16

#x65

#x65ultra

#x12promax

#x12plus

#demmemo

#phukienpico

Trọng lượng N/A
Kích thước N/A
Sản phẩm

Tấm Silicon X65, Tấm Silicon X65Ultra, Tấm Silicon DL05, Tấm Silicon DL06, Tấm Silicon DL16, Tấm Silicon DL10, Tấm đồng DL05, Tấm đồng DL10, Tấm đồng DL16, Main+Cảm Biến DL05, Main+Cảm Biến DL10, Main+Cảm Biến DL16, Quạt Lẻ Memo DL05, Quạt Lẻ Memo DL10, Quạt Lẻ Memo DL16, Quạt Lẻ X12 Plus, Quạt Lẻ X12 Pro Max