Giỏ hàng

Sale

Ngàm kẹp cho quạt tản nhiệt điện thoại X76 / X76 Pro / X76A Pro / AL19 linh kiện chính hãng

Chỉ từ:  29.000

1 bộ ngàm gồm 2 chiếc

Chia sẻ

Ngàm kẹp cho quạt tản nhiệt điện thoại X76 / X76 Pro / X76A Pro / AL19 linh kiện chính hãng

1 bộ ngàm gồm 2 chiếc

– 1 Bộ ngàm X76
– 1 Bộ ngàm X76A
– 1 Bộ ngàm X76A Pro
– 1 Bộ ngàm X76 Pro
– 1 Bộ ngàm AL19

Ngàm kẹp cho quạt tản nhiệt điện thoại X76 / X76 Pro / X76A Pro / AL19 linh kiện chính hãngNgàm kẹp cho quạt tản nhiệt điện thoại X76 / X76 Pro / X76A Pro / AL19 linh kiện chính hãngNgàm kẹp cho quạt tản nhiệt điện thoại X76 / X76 Pro / X76A Pro / AL19 linh kiện chính hãng

Trọng lượng N/A
Kích thước N/A
1 Bộ Ngàm

X76, X76A, X76A Pro, X76 Pro, X76 Pro V2, AL19