Giỏ hàng

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Quạt tản nhiệt case máy tính PHANTEKS Metallic Gear Skiron DRGB 12cm

Quạt tản nhiệt case máy tính Phanteks MetallicGear Skiron 120mm – Quạt fan case MetallicGear Skiron

Quạt tản nhiệt case máy tính Phanteks MetallicGear Skiron 140mm – Quạt fan case MetallicGear Skiron

Dây cáp chuyển LED 3 Pin 5v VDG sang Daisy chain (digital RGB của Phanteks, DeepCool, MetallicGear…) main Gigabyte

Quạt tản nhiệt case máy tính PHANTEKS Metallic Gear Skiron DRGB 14cm

Quạt tản nhiệt case máy tính PHANTEKS Metallic Gear Skiron RGB